Kontakta malaro.com för att presentera föreningen eller organisationen på anslagstavlan.
Använd E@post eller Kontakta oss-knappen
till höger.
 
 
Mälaröarnas naturskyddsförening

Vår förening verkar för att bevara natur och miljö på Mälaröarna och för att skapa kunskap och opinion i natur- och miljöfrågor.
Vi är en lokal krets inom Naturskyddsföreningen.
Föreningen ordnar utflykter, naturvårdsaktiviteter som fagning, röjning och slåtter samt föredrag och studiebesök. Vi får remisser från kommunen och information om planerade skogsavverkningar. I flera fall har vi kunnat påverka så att avverkningar har blivit mindre omfattande. Ekerös kommunpolitiker får information om våra åsikter i naturvårdsfrågor. Vi bevakar att planerad bebyggelse inte inkräktar på skyddsvärd natur.
Vi deltar i kommunens projekt avseende Svartsjöviken och Jungfrusundsåsen.
Svamputställningen i början av hösten är välkänd och uppskattad.
Sedan många år har vi aktivt verkat för att Förbifart Stockholm (tidigare Västerleden) inte skall byggas, då den skulle få allvarliga negativa konsekvenser för naturen och miljön.

Du hittar mer information på vår hemsida www.naturskyddsforeningen.se/malaroarna
Välkommen till våra olika aktiviteter!

 
BIRKALAGET

Kom till oss om du vill dansa!
Vi välkomnar alla som klarar av flertalet grunddanser (schottis, polka, snoa, hambo och mazurka) och som vill lära nya danser och varianter.
På programmet:
TRIVSELDANS. Gammaldans, gilles- och turdanser samt en och annan bugg eller modern dans till levande musik.
TRÄNINGSDANS med professionell instruktör.
ANDRA AKTIVITETER som fester, utflykter och resor.
Vi träffas på tisdagar kl 19.30-21.45. Anmälan bör helst ske parvis.
Vill du bekanta dig med oss först? Kom till trivseldansen som vår gäst!
Hör av dig med adress och telefon till:
martinmkg@ekero.mail.telia.com
eller ring 560 308 79, Tillander, så skickar vi terminsprogrammet.

 
Välkommen till
Ekebyhovs slott


Se vårt program här.
Intresseföreningen Ekebyhovs slotts intresseförening bildades 1981.
Syftet var att på Ekebyhov skapa en träffpunkt och ett kulturcentrum
för kommunens invånare.
Idag stöder drygt 60-talet idéella föreningar helgverksamheten på slottet genom medlemskap i Intresseföreningen.
AKTUELLA HELGPROGRAM annonseras i Ekerö tidning, på anslagstavlor i kommunen och i programbladen. Upplysningar lämnas också genom
Kulturkontoret 08-560 391 00.
Frågor om verksamheten lördag - söndag kan ställas till ordföranden i Intresseföreningen Göran Rydeberg, tel 070-5452143,
e-mail: goran.rydeberg@gmail.com.
Slottskaféet är öppet varje lördag och söndagmellan kl 12 - 16.
Biljetter till kvällsföreställningar säljs genom biblioteken samt i mån av tillgång vid entrén.
Bussar går från Brommaplan till Tappström, hållplats Ekebyhov eller Ekvägen (ca 12 min restid).
 


Ekerökretsen
Ekerö rödakorskrets upprättades 1940. Kretsen ingår i Röda Korsets världsomfattande organisation som med sina hjälpinsatser försöker lindra nöden för den som drabbats av krig, hungersnöd och andra katastrofer. Ekerökretsen bidrar inom olika områden bl.a. med en omfattande social verksamhet, tex. anhörigstöd och kontaktverksamhet samt utbildning i första hjälpen/hjärt-lungräddning inom kommunen. Vi samlar in kläder och syr babypaket till katastrofdrabbade länder och har ett samarbetsprojekt med Uganda. Vi arrangerar bössinsarnlingar och medverkar ett par gånger om året i kaféverksamheten på Ekebyhovs slott. Avkastningen går till aktuella biståndsprojekt.
Att göra en insatsför andra är meningsfullt och roligt.
Du som vill veta mer: se här!
 

Mälaröarnas Skid och Orienteringsklubb

Föreningen erbjuder träning i gymnastik, längdskidor, friidrott och
orientering. Vi har en klubbstuga i Knalleborg.
(vid daghemmet, buss 177:s ändhållplats).
Klubben bildades 1970 och är välkänd, bland annat för att arrangera klanderfria tävlingar.

Besök vår hemsida !
 

Mälaröarnas Musiksällskap - MÄMUS
Var med och spela i en klassisk symfoniorkester!
MÄMUS Symfoniker har varit verksamma sedan 1969 och ger
två - tre konserter per säsong. Det mest kända evenemanget
är den årliga junikonserten i bokskogen vid Ekebyhovs slott.
Orkestern består huvudsakligen av amatörmusiker från öarna.
När Du är färdig med Musikskolan eller känner Dig mogen vid
något annat tillfälle i livet - kom och pröva på. Föreningen är
öppen för alla som har uppnått en passande spelmässig nivå.
Vi kombinerar konsertframträdandena med lärarledd musikalisk
utveckling vid repetitioner en gång per vecka.
För närmare upplysningar se vår hemsida, som även anvisar
lämpliga kontaktvägar.
 

Ekerö Karate Akademi
Ekerö Karate Akademi är den första och mest väletablerade traditionella Karateskolan i Mälaröområdet Vi erbjuder Karateundervsning för barn ungdomar och vuxna. Vi tränar i Drottningholmsskolan cirka tio minuters resväg från Brommaplan och i Träkvista skola (Endast Barnträning)
Bseök gärna vår hemsida på:
www.goju.nu
 

Riksförbundet Hem och Samhälle
Sveriges största
politiskt och religiöst obundna
kvinliga nätverk
med 10.000 medlemmar över hela landet.
Vi

lägger oss i och påverkar
verkar för en positiv utveckling av samhälle och lagstiftning
skapar trygghet - både socialt och mänskligt
värnar om familjen
är remissinstans - svarar på offentliga utredningar
har studieverksamhet i samarbete med Folkuniversiteten
bevakar konsumentfrågor och är medlemmar i Sveriges Konsumentråd
kämpar för kvinnors jämställdhet
arbetar för fred i världen
stöder Fistulasjukhuset i Addis Abeba. Etiopien
är medlemmar i Nordens Kvinnoförbund och ACWW - Associated Contry Women of the World

Bli medlem du också!
Gå in på vår hemsida www.hemochsamhalle.a.se
eller kontakta Ekerös odförande Elisabeth Björnsjö
Tel 560 309 10
 

Mälaröarnas lokalavdelning
Friluftsfrämjandet är till för dig som vill ha glädje och gemenskap i friluftslivet.
Vi erbjuder därför ledarledda aktiviteter för både barn och vuxna
som ger dig och din familj möjlighet att få uppleva glädjen att mötas och träffa många olika människor och dela starka, sköna upplevelser och äventyr med oss.

Besök vår hemsida: www.frilufts.se/malaroarna
 

Mälaröarnas modellflygklubb
Modellflyg är SOCIALT
Gammal som ung, tjej eller kille - här finns plats för alla. Visst går det alldeles utmärkt att modellflyga ensam, för sig själv. Men det är mer stimulerande att få dela sitt intresse med andra - kamrater, familjemedlemmar, klubbmedlemmar. Vi umgås ju kring något som är både kul, utvecklande och engagerande.

Besök vår hemsida: http://www.mmfk.se/index.html
 
  Mälaröarnas Anslagstavla
www.malaro.com