Ekerökretsen
Kom med.
Vi behöver Din hjälp
 
 

Ekerö Rödakorskrets
Johan Moviks väg 3
178 34 Ekerö

Tel/Fax. 08-560 312 42

Ju fler vi är desto mer kan vi hjälpa

Som aktiv medlem är det mycket
Du kan hjälpa till med. Du får också nya vänner och hjälparbetet ger Dig extra fin gemenskap. Men även Du som inte har tid att vara aktiv är mycket välkommen som stödjande medlem. Du visar med medlemskapet att Du tror på vår målsättning att hjälpa behövande medmänniskor oavsett religion, nationalitet eller politisk åskådning. Medlemsavgiften är 150 kr per år och 75 kr för en extra familjemedlem. Då får du också Röda Korsets tidning fyra gånger per år.
Att göra en insats för andra är meningsfullt och roligt.
 
Se Sv.Rödakorsets hemsida: www.redcross.se
 
  Mälaröarnas Anslagstavla
www.malaro.com