Kontakta malaro.com
för att presentera kurser & utbildning.

Använd E@post eller Kontakta oss-knappen
till höger.
 
 
 
 
Välkommen till SVs värld !
"Vi ska finnas där människor finns, inte bara där det finns
flest människor". Så kan man sammanfatta idén med
SV - Studieförbundet Vuxenskolan.
Vi har ca 240 avdelningar med lokala kontor och finns därmed representerade i nästan alla svenska kommuner.
Du kan alltid möta oss där du bor och lever ditt liv.

08-560 33030
08-560 30882/fax

www.sv.se/malaro
malaro@sv.se
 
 
Färentuna skola
är en integrerad enhet med sexårsverksamhet, fritidshem och skola för
barn från sex år och upp till sjätte klass. Skolan är idylliskt placerad
intill den gamla Färentuna kyrka på norra Färingsö.
Vi undervisar barnen utifrån en helhetssyn på dem och på omvärlden.
De får lära sig att använda såväl grundläggande verktyg som senaste
IT-redskap alltid anpassat till barnens behov.

Tel 08-560 42232
Fax 08-560 43525

home.swipnet.se/ftuna
lillemor.bergquist@ekero.se
 
 
Skå skola
ligger i en lantlig miljö Ca.25 min.från Brommaplan.
Skå skola erbjuder en åldersintegrerad verksamhet från sex års ålder.
Vi har en samlad skoldag från klockan 8.00 och slutar tidigast 13.30.
Under skoldagen arbetar barnen med varierande uppgifter där olika yrkeskompetenser tillvaratas. Före och efter skoltid har barnen som
behöver tillgång till fritidsverksamhet.
I Skå området finns Svanängens förskola med tre avdelningar, uppdelat på en småbarnsgrupp och två syskongrupper och Skå förskola som har en avdelning där vi integrerar barn i behov av särskilt stöd i en vanlig barngrupp
.

Tel 08-560 240 02
Fax 08- 560 248 78

cajs-marie.waldstam@ekero.se
 
  Mälaröarnas Anslagstavla
www.malaro.com