Denna sidan kan ta lite tid att ladda ner.
Den innehåller många bilder från utflyktsmålen.

"Ha tålamod"

Skriv ut utflyktstipsen att ta med vid resan.
 
 
  Utflyktstips på Mälaröarna  
Text: Anne-Marie BjörnKungsberga
  Ekerö
 
 

Bostäder i Ekerö centrumGör ett besök i vår internationellt kände arkitekt
och drottningholmsbon Ralph Erskines skapelse Ekerö Centrum. Strosa genom bostadsområdet, följ strandpromenaden, fika i café Sjöboden och gå butiksgatan upp igen. Ät på något av de matställen som finns. Njut av Erskines livfulla arkitektur. Vid en första anblick kanske husen ser likadana ut, med små prång, vindlande trappor, charmiga öppna små gårdar och överraskande arkitektur möter oss när vi ger oss ut på upptäcktsfärd.
 
 

Ekebyhovs slott
Om vi fortsätter vår promenad tillbaka upp på Bryggavägen,
följer den några meter åt vänster, rundar brandstationen och följer denna väg uppåt så kommer vi snart rakt in i Ekebyhovsparken bestående av en vacker bokskog. Inom tio minuter har du kommit fram till Ekebyhovs slott. Gå in! Du är välkommen. Här finns cafeteria och utställningar. Bara att studera de vackra rummen är värt utflykten.
 
 


Fantans hög intill stora vägen

Kör Du bil eller åker buss
mot Ekerö kyrka!

Titta noga på vänster sida av vägen när backen från Träkvista planar ut igen. Har Du ögonen med dig ser du en rishög som ligger där. Den rishögen är faktiskt kulturmärkt! Det är ett s k offerkast som visar platsen där Fantan dog. Fantan var en kvinna som stenades till döds för att ha slagit ihjäl sin make med ett tennstop. Historien är längre än så, leta reda på den på Ekerö bibliotek, eller fråga någon ur lokalbefolkningen. Historien om "Fantans hög" har förts vidare genom generationerna via muntlig tradition. 
 
 

Fruktallén med Ekerö kyrka i bakgrunden
Vid landsvägen på höger sida före avfarten till Ekerö kyrka ligger en vacker rastplats med utsikt över Asknäsrjärden och Ekerö Kyrka. Friden känns i själen. Att historien som beskrivs i Erikskrönikan och som ägde rum här nedanför oss i början på 1200-talet var dramatisk, våldsam och blodig är svårt att föreställa sig. Men en dag för snart 800 år sedan kom Jon Jarl hem till sin gård Askanäs och sin väntande familj efter att i tio år varit ute i österland och krigat. Han visste inte att han var förföljd av sina fiender, som i nattens mörker steg i land och dräpte honom och hans följe. Dock lyckades den driffige hustrun fly tvärs över sjön och hämta hjälp, och dagen efter förföljde de fienden tills de kom ifatt dem på en liten ö öster om Ekerö. Fienden dräptes till siste man och allt sedan den dagen heter ön Estbröte efter de Ester som dödades där. Åtskilligt mer odramatisk är allén som kantar vägen fram till Ekerö kyrka, även om det är Sveriges längsta fruktträdsallé som dessutom firade 100-års jubileum 1995. 
 
 

Kommunens bäst bevarade gravfält


När man passerar Nyckelby
går vägen igenom en av kommunens bäst bevarade gravfält med gravar från både äldre och yngre järnålder. De är ett utmärkt exempel på en gammal gårdsgravplats som talar om att här på Nyckelby Gård bodde folk redan för tvåtusen år sedan och längre tillbaks ändå. 
 
 
  Munsö
 
 

Gravfältet ligger vackert efter den
gamla grusade allfartsvägenVid Husby
, där den förhistoriska kungliga förvaltningsgården låg, finns ett vidsträckt gravfältsområde med vacker natur att strosa i. Området som utgörs av en del av Uppsalaåsen är naturreservat. Terrängen är mestadels lättframkomlig och utsikten över vattnet till Färingsön är storslagen. Gårdar med namnet "Husby" hörde i forntid till Uppsala Öd vilket betyder att de var kronoegendom som ej fick avyttras. Husbyar finner man framför allt i Mälardalen 
 
 

Väsby hage
med friströvande boskap


Väsby Hage är ett vackert naturreservat med en av Stockholms läns få bevarade ängsmarker. Vackra hassellundar, ekar, enar, slån, ros och barrskogspartier, av naturskogskaraktär präglar området. Rik insekts- och fågelfauna. Här startar en markerad vandringsled som går ända ner till Ekerö.
 
 
  Adelsö
 
 

Runstenen i förgrunden huggen
av Kalle Runristare
Adelsö, den anrika ön med sina många förminnesområden
, inte minst Hovgården vid Adelsö K:a som är intimt förbunden med Birka och klassad som världsarvsområde av FN. Bland de nyaste fynden kan nämnas en hamnanläggning samt nausts, dvs lämningar efter båthus från vikingatid. Besök Kalle Runristare och följ med honom på en fantastisk vandring tillbaka till vikingatid.
 
 

Kalle Runristare visar hur runstenen
på Alsnöhus en gång såg ut

Alsnöhus har de flesta läst om i historieböckerna.
Här höll Magnus Ladulås sitt berömda möte om skattefrihet till dem som höll kungen med "riddare". Man kan nog påstå att här skapades Sveriges adelsstånd. Kvar av det ståtliga sommarpalatset finns bara en ruin, men som den ryska dockan som man öppnar och finner en ännu mindre docka inuti bjuder Alsnöhus på sina fascinerande överraskningar för den som är uppmärksam: Mitt på kullen står ruinen av Alsnöhus, mitt i ruinen växer ett äppelträd och mitt i äppelträdet växer en mistel! 
 
 
  Björkö
 
 

Ansgarkorset med utsikt över Mälaren

Tidigt blev Birka en symbol för svearnas framväxande rike
. Det var hit Ansgar kom kring år 829 utsänd av ett nordtysk kloster för att missionera och grunda Svearnas första kristna församling. Redan före 1000 talet avfolkades handelsplatsen hastigt, men Birka tycks aldrig ha lämnat folkfantasin. Det levde kvar i medeltidens rimkrönikor och när det stormaktstida Sverige sökte sig ärorika historiska minnen var det Birka, Sigtuna och Gamla Uppsala som åberopades. Till Birka på Björkön kan du komma med båt från Rastaholm på Ekerö. Båtresan tar ca 30 minuter.Flerspråkiga guider finns på plats.
 
 
  Färingsö
 
 

Naturbild från Eldgarn


Eldgarn, ön som hänger ihop med Färingsö
är kommunens nordligaste utpost. Ett vackert utflyktsmål för den friluftsintresserade. Hela ön är naturskyddsområde. Parkeringsplats, rastplats, toalett och sopmaja finns vid den markerade strövstigens början. I hagar man passerar går hästar, kor och ibland grisar. Ungefär en timme tar det att följa strövstigen runt tillbaka till utgångspunkten. Fauna och fågelliv är rikt, men mest känt är Eldgarn för sina mistlar och sitt ovanliga insektsliv, främst vedlevande skalbaggearter.
 
 

I Kungsberga kan man finna mycket
stora bestånd av den fridlysta mistelnKungsberga by
är en gammal bondby med anor från järnåldern. Det ursprungliga bynamnet var Berga, men när här senare byggdes en kungsgård fick byn namnet Kungsberga. På 1400- talet delades byn upp i tolv exakt lika stora gårdar, och gårdsbeteckningarna lever i vissa sammanhang kvar än idag. Vill du veta mer om denna fascinerande by, åk en guidad tur med häst och vagn!OBS! Förbeställning på telefonnummer 08-560 42433. 
 
 
I Färentuna Hembygdsgård kan man besöka bygdemuseet samt få en kopp kaffe och en god våffla.
 
 

Fortfarande syns spåren av
våra förfäder


Skålgropssten eller älvkvarn som de också heter
. Enligt folktradition malde älvorna sitt mjöl i de små groparna i stenarna. Just stenen vid Kvarsta, är en av de finaste skolgropsstenarna med närmare hundra små, tydliga gropar. Liksom mistlarna har de anor från bronsåldern, men man vet inte säkert vad de användes till. Man tror att de på något vis har samband med offergåvor. Åtminstone i senare tid offtade man mynt och nålar mm i de små groparna for att bota sjukdomar. 
 
 

Svartsjö slott sett från baksidan
Svartsjö Slott. Intill slottet låg kungsgården som under flera århundraden gav hela Färingsö namnet Svartsjölandet. Det första slottet byggdes av Gustav Vasa. Det nuvarande byggdes under 1730- talet efter en ritning av Carl Hårleman. Slottet är det första svenska exemplet på fransk rokokoarkitektur och kom att bli stilbildande för 1700- talets herrgårdar i Sverige. Under 1800- talet degraderades det till fängelse och hyste dagdrivare och annat löst folk som fick tvångsarbeta i ett intilliggande stenbrott och senare ansvara för Svartsjö kungsladugård och djurgård. Svartsjö betraktades under denna tid som en mönsteranstalt. I slottets källare finns fängelsehålor, inte från medeltiden utan från vårt eget sekel! 
 
 

Detalj från den imponerande stenen

Svartsjöstenen: Mälaröarnas vackraste runsten,
en imponerande tre meter hög sten med mystisk inristning av två djur varav den ene biter den andre i ryggen. 
 
 

Stenbrottet Stenhamra stenbrott.
Välbevarad industrimiljö från slutet av 1800- talet fram till 1937. Vackra vattenfyllda dagbrott. Här har flera filmer spelats in, bl a Pippi Långstrump och Bröderna Lejonhjärta. Den högsta klippan kallas för Pippi-klippan.
 
 

Mistel 
Mälaröarnas mistlar är värda en beskrivning för sig! Relikten från bronsåldern! Under bronsåldern för tretusen år sedan var klimatet mycket varmare än idag. I Södermanland växte vindruvor och mistlarna frodades i Sverige. Så kom det vi kallar Fimbulvintern med klimatförändringar som drastiskt ändrade villkoren för både människor, växter och djur. På de flesta platser betydde det slutet för mistelns del. Av någon anledning klarade den sig dock på några platser i Sveige, bl a Eldgarn på nordöstra Mälaröarna. Hur det kommer sig vet ingen, men i våra dagar har den börjat sprida sig igen. Titta efter den när du besöker Mälaröarna, särskilt Kungsberga på Färingsön och Eldgarn har stora bestånd, och så som sagt växer ett exemplar mitt i Alsnöhusruinen. De är inte alltid sålätta att se, åtminstone inte sommartid då de göms av trädens egen grönska, men granska alla "skatbon" lite extra noga, särskilt om de verkar vara ovanligt många i ett enda träd. Obs! Mistlarna är fildlysta!
 
 
  Mälaröarnas Anslagstavla
www.malaro.com