Foto:
 
 
   
Svartsjö slott sedd från framsidan
  Arkitekten Hårlemans Svartsjö blev mönsterbildande för svensk herrgårdsarkitektur från 1700 talet. Svartsjö slott och kungsgård har en intressant historia med rötter i medeltiden. Här lät Gustav Vasa inrätta ett befäst myntverk, som Erik XIV och sedermera Johan III omvandlade till en praktfull renässansborg.
Svartsjö slott räknas idag som ett av de främsta exemplen på arkitektur från svensk rokoko. Det är ett slott som lämnats märkvärdigt orört.
 
 
 
Slottet sedd från borggården
 
  HISTORISK KRÖNIKA  
  1310 Brev daterat 1310 på "Suartasio" av hertigama Erik och Valdemar.
Det äldsta dokument som vittnar om ett kungshus vid Svartsjö.
1345 Magnus Eriksson införlivar Svartsjögodset med kronan .
1527 Byggnadsarbeten pågår vid Svartsjö. Gustav Vasa bygger ut det medeltida stenhuset till en borg och anlägger en vallgrav.
1540 Gustav Vasa inrättar ett myntverk i borgen.
1567 Erik XIV bygger till borgen och anlägger en renässansträdgård.
1590 Johan III förvandlar borgen till ett exotiskt renässansslott.
1630 Gustav II Adolf anlägger en lustträdgård.
1687 Vasaborgen eldhärjas och läggs i ruiner.
1738 Fredrik I uppför ett jaktslott, ritat av Carl Hårleman.
1767 Parken omgestaltas och två stenbroar byggs över vallgraven.
1769 Adolf Fredrik ger Carl Fredrik Adelcrantz i uppdrag att bygga till jaktslottet. Flyglar uppförs mot sjösidan.
1772 Svartsjö överlåts till Lovisa Ulrika som änkesäte.
1782 Lovisa Ulrika avlider på slottet.
1890 Slottet byggs om till tvångsarbetsanstalt med murar och kaserner.
1966 Anstaltsverksamheten i slottet upphör.
1973 Fängelsemurar och kaserner kring slottet rivs.
 
     
 


 
Direktörsvillan bakom slottet
  Trots att de gamla fängelsebyggnaderna numera är borta visar de kvarstående husen , bl a personalbostäderna, lantbruksbyggnaderna och stenbrottet , hur en tvångsarbetaranstalt var uppbyggd och praktiskt fungerade.  
    Texter hämtade från statens fastighetsverk och ur boken Mälaröarna av Peter Bratt Foto: