Foto: ollEliDesign
 
 
 
sMunsö kyrka
Kyrkoistoria
1100 talets slut
Ärkebiskopens fästningskyrka.
Gudstjänstrummet, som hade
3/4-cirkelformat kor, låg i
marknivå. I den tjocka muren
gick en trappa upp till
"jungfrukammaren", där
kvinnor och barn placerades
vid belägring. Ytterligare en
trappa upp var skyttevåningen
,varifrån männen försvarade
kyrkan. Någon belägring eller
några strider har veterligen
inte ägt rum vid Munsö kyrka.
1300 talet
Nuvarande sakristia byggdes till.
1400 talet
Vapenhuset uppfördes. Vid 1400
talets slut slogs rund-husets
stjärnvalv i tegel.
1651 - 1658
En reparation utfördes under
ledning av herren till Bona,
Johan Bergenfelt, vilken
samtidigt byggde ett gravkor
för sig och sina föräldrar.
Koret övergick först till ätten
Blixenstjärna och från 1705 till
den friherrliga ätten Giertta,
vars gravkor det fortfarande
utgör.
1704 - 1708
Då kyrkan höll på att falla
sönder, tillbyggdes det s k
bak-koret som stöd. samtidigt
fick kyrkan sin karaktäristiska
barockhuv. Ledare för
reparationen var ägaren till
Norrby, hovsekr.
Johan Nordschöld.
1719
Det gamla högkorer var illa
medfaret, varför det revs och
ett nytt uppfördes. denna
reparation utfördes under
ledning av herren till Husby,
hovkamreraren Elias Adelstjärna.
Restaureringarna 1856 och 1967 har inte berört själva kyrkobyggnaden.


Altaret med dopfunten
i förgrunden

Akvarell av Fredrik Pennhag