I Hilleshög tävlar kyrkan och Gerlögs runristning om uppmärksamheten. Denna Upplands näst minsta kyrka härstammar som de övriga på öarna från 1100-talets slut. Den är praktiskt taget oförändrad sedan medeltiden, med runstenar inmurade i flera väggar, med bevarad absid och så tidiga målningar som 1200-tal i koret och 1440-tal i långhuset. Redan dessa särdrag gör denna kyrka synnerligen intressant. Därtill kommer en del enastående inventarier: två triumfkrucifix, det äldsta från första hälften av 1200-talet, det andra från 1400-talets början, och därtill ett 1300-tals processionskrucifix. Alltså en serie som oavsiktligt ger en utmärkt illustration till Kristusuppfattningens och stilens utveckling under seklen. En stilförändring av annat slag har två 1200-talsskulpturer undergått: Madonnan och en biskop fick på 1400-talet mjukare veck i sina klädnader! Kyrkan har också en mycket vacker skulptur av Heliga Birgitta, uppenbarligen utförd kort efter hennes död. Har den samband med att dottern Katarina ägde Algö gård i församlingen- Ett med silke, silver och guld i matelassétek rikt broderat altarbrun härstammar från en Låbeck verkstad i slutet av 1400-talet. Och Hilleshög har den minsta kyrkorgeln i landet, inbyggd i ett skåp med lådor. I ett halvsekel var Hilleshög ödekyrka, men väl underhållen, tills den åter togs i bruk 1924 efter restaureringen. I samband därmed fick församlingen tillbaka sin 1200-tals dopfunt från Färentuna kyrka. Runristningen. intill Hillersjö gårds husknut är den näst längsta i Sverige och den äldsta åtkomsthandling någon gård kan visa upp. Den handlar om ett minst sagt invecklat arv, som hustru Gerlög hade all anledning att låta Torbjörn skald rista i sten.
   
Runstenar användes ofta förr som byggnadsmaterial
 
På Hillersjö Gård

Gerlögs Runa

Hel runsten inmurad i grunden
 
Runristningen intill
Hillersjö gårds
husknut är den näst längsta i
Sverige och den äldsta
åtkomsthandling någon gård kan
visa upp. Den handlar om ett minst
sagt invecklat arv, som hustru
Gerlög hade all anledning att
låta Torbjörn skald rista i sten.


Inskriften på Gerlögs Runa lyder:

"Tyd! Germund fick till hustru Gerlög som ungmö. Sedan fingo de en son, innan han drunknade. Och sonen dog sedan. Därpå fick hon Gudrik till man. Han ... denna ... Sedan fingo de barn. Men en enda flicka levde kvar, hon hette Inga. Henne fick Ragnfast i Snottsta till hustru. Därpå dog han och sonen sedan. Och modern kom till arv efter sin son. Sedan fick hon Erik till man. Därpå dog hon. Då kom Gerlög till arv efter Inga, sin dotter. Torbjörn skald ristade runorna"
 
 
  Mälaröarnas Anslagstavla
www.malaro.com