Foto ollEliDesign
 
 
 
  Ekebyhovskyrkan höjer sig exteriört
över övriga byggnader i kyrkocentret.
Dess branta tak reser sig över
kyrkorummet i närmast nord-sydlig
riktning.Altaret är av trä och täckt med altardukar och på
framsidan prytt med ett altarbrun. På altaret står
ett vackert altarkors av trä med en infälld
Kristusbild. En stående Kristus med utsträckta
händer. Det är en skapelse av silversmeden
Barbro Littmarck, som bl a också designat och
levererat de båda altarljusstakarna i trä och
silver. Framför korset är placerat ett ständigt
brinnande böneljus. Den nämnda textila
utsmyckningen på korväggen består av en
stor vävnad, "Kalken", omgiven av två smala
nedhängande bonader.
1991 lät kyrkorådet uppmontera en kyrktupp i svart
plåt på kyrktakets
norra ände samt ett "Ingeborgskors" i mässing på norra kyrkväggen.

Ingeborgskorset från 1100-talet är församlingens symbol.
 
 
  Mälaröarnas Anslagstavla
www.malaro.com