Foto ollEliDesign
 
 
 
  Drottningholm ett världsarv
 


Den vackra slottsfasaden är det första man
möter på vägen mot Mälaröarna

Slottet sett från parksidan med sina vackra statyer
 

Änkedrottning Hedvig Eleonora köpte Drottningholm 1661. Samma år den 30 december brann slottet ned till grunden. Det gamla slottet hade Johan III låtit uppföra 1579 och det kallades Drottningholm. Arkitekten Nicodemus Tessin den äldre fick omedelbart i uppgift att rita nya Drottningholms slott och våren 1662 kunde han presentera ritningarna till huvudbyggnaden. Upp till 400 man var i arbete med bygget och till det yttre stod slottets huvudparti klart 1665. Det var inspirerat av franska barockslott men också av det nya Riddarhuset med de svängda takfallen och sidopartiernas säteritak. I tidens anda var fönsterinfattningar och listverk grå och väggarna rosa!


Att fullfölja en 250-årig färgtradition.
Vid fasadrenoveringen, som påbödas 1997, kommer traditionella material att användas. Fasaderna putsas rena och avfärgas med kalkfärg. Listverk och snicke rier målas med linoljefärg. Med stöd av skrivna dokument och funna färgrester eftersträvas att så nära som möjligt nå fram till det utseende som byggnaderna hade mot slutet av 1700-talet.
  Den troliga orginalfärgen på slottet fann man vid renoveringsarbeten av Svartsjö slott.
 
 
Även nattetid är Drottningholm vackert utflyktsmål
 

De gamla ljuslyktorna

Månsken genom stora parkfontänen
 
  Mälaröarnas Anslagstavla
www.malaro.com