Foto: Ove Westerberg
 
 
 
Hantverksplatsen Birka ser ut att ha anlagts på Björkö vid mitten av 700-talet. Tidigt blev Birka en symbol för svearnas framväxande rike. Hit kom Ansgar omkring år 829 utsänd av ett nordtyskt kloster för att missionera och grunda svearnas första kristna församling. Redan före 1000-talet avfolkades handelsplatsen hastigt, men Birka tycks aldrig ha lämnat folkfantasin. Det levde kvar i medeltidens rimkrönikor och när det stormaktstida Sverige sökte sig ärorika historiska minnen var det Birka, Sigtuna och Gamla Uppsala som åberopades. De första utgrävningarna genomfördes redan på 1680-talet. 1834 restes Ansgarskorset på borgklippan till 1000-årsminnet av Ansgars besök och 1871 började de mer vetenskapliga utgrävningarna. Birka låg på Björkös nordvästra del, en öppen slänt mot vattnet som går under namnet Svarta jorden. Befolkningen har uppskattats till mellan 400 och 1500 personer -forskarna är oense om Birka ska kallas by eller stad. Grändema var stenkantade och tomtindelningen låg fast, även om nya byggnader kom till och andra revs. Här utvecklades Mälardalens centrala hantverks- och marknadsplats. De stora exportvarorna var järn och pälsar. Importen omfattade glasbägare, lerkärl, glas och "getingpärlor" för tillverkning av smycken. De tidigaste fynden tyder på nära kontakter med Ribe och det danska riket. En del av järnet förädlades i Birkas smedjor. Smycken tillverkades av brons, ädla metaller, ben och horn. I vattnet utanför Birka finns rester av ett pålverk som ingick i ett omfattande skyddsverk för hamnarna. Söder om handelsplatsen reser sig Borg, en klippa som där den inte stupar brant är omgärdad av en jord- och stenvall. I närheten finns fynd som tyder på att här låg en militär garnison, eventuellt skyddad av en träpalissad. Enligt Rimberts biografi över Ansgar, nedtecknad strax efter Ansgars död 865, hade invånarna en borg där de sökt skydd när en fördriven kung gick till anfall med ett 30-tal skepp. Inåt land avgränsas Birka av "stadsvallen" som troligen sträckte sig till borgen. Borgen hade flera portar och var överbyggd av en träkonstruktion som troligen bränts flera gånger av anfallande styrkor. På andra sidan vallen ligger Hemlanden, med 1600 gravhögar, det största järnåldersgravfältet i Sverige. Det domineras av brandgravar. Kist- och kammargravar har också påträffats mellan Borg och Svarta jorden. De obrända gravarna har gett kunskap om klädedräkterna genom sina bronsspännen och tygfragment. Vanliga fynd är lerkärl, smycken, kammar, spelpjäser och vapen.
 

Vandra i fornlämningsområdet med
guidad tur eller upptäck Birka
på egen hand


Arkiologer som själva varit med vid utgrävningarna på Birka visar besökarna runt i handelsstaden

I den s k Garnisonen försöker arkiologer från Stockholms universitet att ta reda på hur huset där Birkas krigare bodde var konstruerat

 
 
 
 
När Ansgar anlände är det möjligt att han först begav sig till Adelsö för att möta kung Björn som givit honom tillstånd att missionera i Birka. Många omvändes till den nya religionen -och några var faktiskt kristna redan när han kom. Han stannade ett och ett halvt år och utsåg en präst att vaka över församlingen innan han återvände till Tyskland. För denne blev det snart svårare, och han fördrevs efter sju år. Efter långa förhandlingar kom Ansgar tillbaks kring 852. Han fick tomt för en kyrka och ordnade bostad för prästen innan han återvände till Tyskand. Flera biskopar skulle sedan fortsätta missionerandet i Birka. Enligt Rimberts biografi över Ansgar, nedtecknad strax efter Ansgars död 865, nämns namnet "Birca" som har tolkats som en latinisering av Björkö. Rimbert berättar också att det tog 20 dagar att segla upp från Schleswig till Birka.
 
  Mälaröarnas Anslagstavla
www.malaro.com